Startsida för anställda


Foto från KMH:s nya foajé

Välkommen som anställd till KMH:s nya campus!


2017-03-15: Biljetterna till SMASK är släppta.
Köp dina biljetter i Not&Bok innan de tar slut!


Välkommen till KMH:s högre seminarium för forskning

mån 27/3 15:15-17:00
1E207 

Att iscensätta barockmusik – och belysa tidlösa genusfrågor.
En tvärdisciplinär studie av Operabyråns utforskande konstnärliga arbete.
Prof. Cecilia Hultberg, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle


Skärtorsdag 13 april har teknisk/administrativ personal 2 timmars arbetstidsförkortning.

(Detta gäller vid 100% tjänstgöring. Arbetar du deltid har du arbetstidsförkortning i relation till din omfattning.)


Verksamhetsplaner för 2017

KMH upprättar varje år verksamhetsplaner, dels

övergripande för hela myndigheten och dels för 

högskolegemensamma verksamheter (förvaltning+bibliotek).  

Du hittar dem även under Regler och rutiner.


Uppdaterad 2017-03-24