Startsida för anställda


Foto från KMH:s nya foajé

Välkommen som anställd till KMH:s nya campus!


Pedagogiskt forum 30 jan 

Musikteorins roll i musikerutbildning – om musikteori som pedagogiskt verktyg.
Prof. Sven Ahlbäck, Institutionen för folkmusik och lektor Torbjörn Gulz, Institutionen för jazz


Påminnelse: Rektors kollegium med efterföljande middagsbuffé torsdag 19 januari!

Endast för särskilt anmälda, enligt tidigare inbjudan. Obligatorisk närvaro för undervisande personal med månadslön.

15:15-17:00 Rektors kollegium i Lilla salen.
från 17:00 Middag i Restaurang Oktav, matsalen.


Studiecirkel – skrivande för handledare 2017

UF-nämnden har i sin verksamhetsplan åtagit sig att initiera åtgärder för att utveckla handledarkompetens och skrivandekapacitet kopplad till självständiga arbeten på konstnärlig grund vid KMH.

Sammankomsterna planeras ske följande onsdagar kl. 15-17:
8 feb, 1 mar, 22 mar, 12 apr, 3 maj, 24 maj, 14 jun och 23 aug

Mejla din anmälan till annika.akerblom@kmh.se efter att du talat med din prefekt, senast fredagen den 22/1 2017.


Ännu en halvdag på temat Jämställdhet och värdegrund:

tor 23 mars kl. 13.30-17.00 (lokal meddelas senare)

Kallelse med ytterligare information skickas ut ca en vecka innan respektive datum.

Halvdagarna är obligatoriska för alla medarbetare på KMH med månadslön. Planerad frånvaro/tjänstledighet meddelas till närmsta prefekt/chef. Studenter hälsas varmt välkomna!

Cecilia Rydinger Alin, rektor


Verksamhetsplaner för 2016

KMH upprättar varje år verksamhetsplaner, dels

övergripande för hela myndigheten och dels för 

högskolegemensamma verksamheter (förvaltning+bibliotek).  

Du hittar dem även under Regler och rutiner.


Uppdaterad 2017-01-17