Startsida för anställdaFoto från KMH:s nya foajé

Välkommen som anställd till KMH:s nya campus!


Välkommen till 

Workshop inför KMH:s nya strategidokument – fokus Utbildning
tisdag 16/5 kl. 9-11 i 1E207 (kaffe serveras från 8.45)

Inför KMH:s nästa strategidokument gällande 2018-2020 inbjuds till öppen work-shop där alla lärare och studenter ges möjlighet att lämna sitt bidrag.

Ta chansen att bidra till KMH:s framtida utveckling!

anmälan senast den 12/5 till annika.akerblom@kmh.se


Välkomna till workshop om lärandemål och examination!

Om att formulera tydliga lärandemål som går att examinera – och som skapar en tydlig bild för studenten om kraven för att bli godkänd.

fredag 28/4 9-12 i 1E207 (kaffe serveras från 8:45)

Ta chansen att utveckla utveckla dig själv och ditt pedagogiska arbete!

anmälan senast den 25/4 till annika.akerblom@kmh.se


Nytt datum för studiebesök på KTH!

Tisdag 23 maj 9:30-11:30 ges möjlighet att besöka KTH och där få information om den forskning och utbildning som bedrivs på Skolan för datavetenskap och kommunikation https://www.kth.se/csc samt att träffa olika forskare och lärare där.

Kunskap om vad de gör öppnar för möjligheter att se var du och din specifika kunskap och dina intressen skulle kunna kopplas samman med aktiviteter på KTH – så kom och låt dig inspireras!

Anmälan till annika.akerblom@kmh.se senast torsdag 18 maj.

Under höstterminen 2016 formaliserades ett mångårigt informellt samarbete mellan KMH och KTH, genom en avsiktsförklaring om samarbete, undertecknad av lärosätenas rektorer. Från den 1/1 2017 har fyra av våra lärare fått möjlighet att börja forskarutbildning som kompetensutveckling. Nu tar vi nästa steg för att utöka kontaktytorna mellan KMH och KTH.


Akademiska Hus cykelstädning på KMH från 27/3

Berörda cyklar märks med en lapp. Vänligen ta bort lappen om du är ägare till den märkta cykeln och önskar ha den kvar i cykelstället.

Cyklar börjar tas bort fr.o.m. 17 april 2017. Omhändertagna cyklar kan hämtas på Valhallavägen 97B t.o.m. den 1 september 2017.


Verksamhetsplaner för 2017

KMH upprättar varje år verksamhetsplaner, dels

övergripande för hela myndigheten och dels för 

högskolegemensamma verksamheter (förvaltning+bibliotek).  

Du hittar dem även under Regler och rutiner.


Uppdaterad 2017-04-25