Startsida för anställda

 


Foto från KMH:s nya foajé

Välkommen som anställd till KMH:s campus!


Bokning av lärosalar och övningsrum i TimeEdit

Från och med vecka 36 (4/9-10/9) återställs bokningsmallen till det vanliga, dvs 21 dagars framförhållning för studenter och hel termin för personal.

Tomas Norberg, Koordinator Studieadministrativa avdelningen, 08-16 18 96


Lämna programförslag till lunchkonsert!

Du glömmer väl inte att skicka in programförslag till våra lunchkonserter.

De äger som vanligt rum tisdagar och torsdagar 12:30, i Lilla salen respektive Nathan Milsteinsalen.

Gå in på www.kmh.se/konsert-och-evenemangsanmälan och skicka in ditt förslag.

Senast fredag 15 september behöver vi ha innehållet klart för lunchkonserterna i oktober.

Du kan givetvis också skicka in förslag till konserter under november och december.


Hälsningar

Per Sjöberg, Konsert- och eventproducent
0705-380366


Verksamhetsplaner för 2017

KMH upprättar varje år verksamhetsplaner, dels

övergripande för hela myndigheten och dels för 

högskolegemensamma verksamheter (förvaltning+bibliotek).  

Du hittar dem även under Regler och rutiner.


Uppdaterad 2017-09-22