Startsida för anställdaFoto från KMH:s nya foajé

Välkommen som anställd till KMH:s campus!


Antagningsprov 21-24/5

Det går att boka lärosalar och övningsrum som vanligt i TimeEdit, men räkna med att många större lokaler är uppbokade för proven.

De rum som används som provrum kräver också en specifik behörighet för passage. Detta gäller tills proven i respektive rum är färdiga och Internservice plockat bort all extrautrustning från rummet. Framför allt måndag 22/5 kommer det vara svårt att hitta lediga ensemblerum.

21/5-24/5 går det inte att låna någon utrustning från Internservice.

Tyvärr kommer datorerna att vara låsta i kioskläge tills proven är färdiga. Efter det kommer en viss ställtid innan allting fungerar som vanligt igen. Från ca 17:30 onsdag 24/5 kommer man kunna använda datorsalarna som vanligt igen.


Verksamhetsplaner för 2017

KMH upprättar varje år verksamhetsplaner, dels

övergripande för hela myndigheten och dels för 

högskolegemensamma verksamheter (förvaltning+bibliotek).  

Du hittar dem även under Regler och rutiner.


Uppdaterad 2017-05-23