Europeiska musikterapidagen 2016

Vinjettbild för Europeiska musikterapidagen 2016

European Music Therapy Confederation (EMTC) presenterar:
Den tredje europeiska musikterapidagen
Tema: Sounds of Change

15 november är Europeiska musikterapidagen! Musikterapeuter, specialisterna inom musik och hälsa, håller öppet hus och anordnar seminarie. Särskilda föreställningar kommer att ges. Vissa aktiviteter kommer att anordnas under veckan före eller efter den 15 november.

Sounds of Change är temat i år. Musikterapi förändrar människor genom användning av ljud. Ljuden av rytm och melodi, skapade av vår röst eller vår kropp eller instrument som producerar ljud. Vi vill sända ut en varm inbjudan att förena er med oss ​​att producera eller lyssna till "förändringens klanger". Som musikterapeuter vi vill visa alla kraften i att förenas genom musik och hur detta kan hjälpa människor, som av någon anledning är fast, att kunna röra sig framåt igen.

Musik spelar en viktig roll i vårt dagliga liv. Musik kan väcka minnen och ge oss en samklang med våra känslor, den hjälper oss att uttrycka dem och att kommunicera med andra. Ofta är vi inte är medvetna om hur vi påverkas av musik. Men forskning visar: musik är bra för våra hjärnor, den är underbar för våra kroppar, den får oss att röra på oss, och gör oss på gott humör. Alla kan använda kraften i musiken genom att lyssna på musik, spela ett instrument eller sjunga.

Mer information om alla aktiviteter i Europa kan hittas på www.musictherapyday.com/where-when.

Musikterapi är en etablerad och forskningsbaserad behandlingsmetod. I Europa arbetar mer än 5000 certifierade musikterapeuter på institutioner, skolor, vårdhem eller privata kliniker. De erbjuder musikterapi till ett brett spektrum av klientgrupper, däribland barn med inlärningssvårigheter, autism eller beteendestörningar, vuxna med depression eller trauma och ångest, och äldre vuxna med Parkinsons sjukdom eller demens.

I musikterapi kan klienter lyssna på musik, spela olika instrument och använda sina röster. De skapar ett musikaliskt språk som återspeglar deras känslomässiga och fysiska förutsättningar. Detta gör det möjligt att bygga broar till sitt inre själv och till andra runt om dem. En väl utbildad musikterapeut stöder patienten på ett musikaliskt sätt och stimulerar utveckling eller förändring som utgår ifrån individens behov.

EMTC är Föreningen för professionella musikterapiorganisationer i Europa. Det övergripande syftet med EMTC är att vårda ömsesidig respekt, förståelse och utbyte mellan musikterapeuter i Europa. EMTC grundades den 15 november 1990 och nu har nästan 30 medlemsländer. Europeiska musikterapidagen arrangerades första gången 2014 och kommer att hållas varje år den 15 november.

Europeiska musikterapidagen finansieras och stöds av Ambitus Foundation.

Magisterutbildningen i musikterapi på KMH vill uppmärksamma den Internationella Musikterapidagen genom att visa en kort film i foajen.

Kom och möt studenter från utbildningen tisdag 15 nov 12:00-13:00 i foajén.

Uppdaterad 2016-11-14