Errka gör ljudlandskap av årets Nobelpris

Porträttfoto av Erik

Till årets upplaga av utställningen Nobel Creations kommer det att produceras ett ljudlandskap som besökarna kan uppleva när de går omkring i lokalen. Ljudet påverkas också av hur man rör sig.

Musiken komponeras av sju studenter som går masterprogrammet Musik- och medieproduktion på KMH.

I studenternas uppgift ingår att tolka årets Nobelpris, men de tolkar inte bara ett pris utan de ska gemensamt tolka alla sex Nobelpris i sitt gemensamma verk.

Erik "Errka" Petersson, som är en av studenterna som arbetar med ljudlandskapet, tänker så här om sin medverkan:

Vad hade du för förväntningar när du fick reda på att du skulle arbeta med det här projektet?
– Jag visste att jag skulle komma att få göra något som jag aldrig tidigare gjort, vilket kändes givande. Redan från början har jag tagit projektet på allvar och värderat det högt. Jag är helt säker på att jag kommer lära mig mycket och få en hel del värdefull erfarenhet.

Hur kändes det att få uppdraget att tolka Nobelpriset?
– Jag har ett stort intresse för vetenskap, framför allt rymdfysik och läser då och då populärvetenskapliga tidningar. Så vetenskap är något jag intresserar mig för på fritiden. Nobelpriset ser jag som ett inkluderande pris eftersom det utgår från Alfred Nobels tanke, "till mänsklighetens största nytta". Det tycker jag är en bra grund.

Hur ser er arbetsprocess ut?
– Efter att varje pris har tillkännagivits har vi arbetat var och en för sig och skapat små korta stycken som vi dagen efter har presenterat för varandra. Vi jobbar alla på olika sätt, allt från akustiskt till datamiljö. Vi har alla olika bakgrund, stilar, erfarenheter etc. som vi kan dra nytta av. Ibland vet man t.ex. vad som kan göras fast man har inte riktigt kunskapen om hur, men det kanske någon annan har. Så vi ger och tar av varandra.

Hur ser du på ert ljudlandskap i förhållande till alla andra konstnärliga former i utställningen?
– För mig är det viktigt att musiken är i balans med alla andra uttrycksformer i utställningen. Att den har en funktion i rummet. Den ska inte ta över eller kännas överhängande. Jag tänker mig lite att man lägger sig på den nivå som finns i naturliga ljudmiljöer. Det ska vara musik som är inkluderande, som berör och som tar plats men som inte stör.

Charlotta Jeppson, Nobelmuseet

Nobel Creations tolkar studenter Nobelprisen i musik, design, foto och handarbete. Det är ett samarbete mellan Nobelmuseet, KMH, Beckmans Designhögskola, Fotoskolan, Handarbetets vänner och Tom Tits Experiment. Resultaten kommer att visas på Tom Tits Experiment i Södertälje.

Se även: 

Nobelmuseets webbplats

www.kmh.se/nobel-creations

Uppdaterad 2017-06-19