Ekonomihantering

Ekonomienheten är en enhet inom Avdelningen för ledningsstöd, personal och ekonomi. Enheten arbetar med redovisning, rapportering, bokslut samt handlägger löneutbetalningar och pensionsfrågor. Enheten har också systemansvaret för det administrativa systemet Agresso.

KMH:s organisationsnummer 20 21 00 - 1215
VAT-nummer SE202100121501
Bank Nordea Bank AB
105 71  STOCKHOLM
BIC NDEASESS
IBAN SE4695 0000 9960 2601 8242 67

Kontakta ekonomienheten:

Använd ekonomiavdelningens gemensamma postfack (märkt ”Ekonomi”) eller skicka e-post till respektive handläggare. Det finns också en gemensam e-postadress, ekonomi@kmh.se, som läses även om en viss handläggare är frånvarande p g a semester, sjukdom el dyl.

Ekonomienhetens medarbetare

Uppdaterad 2016-09-21