Ekonomihantering

Ekonomienheten är en enhet inom Avdelningen för ledningsstöd, personal och ekonomi. Enheten arbetar med redovisning, rapportering, bokslut samt handlägger löneutbetalningar och pensionsfrågor. Enheten har också systemansvaret för det administrativa systemet Agresso.

KMH:s organisationsnummer 20 21 00 - 1215
VAT-nummer SE202100121501
Bank


Danske Bank
Box 7523  
103 92  STOCKHOLM
BIC DABASESX
IBAN SE07 1200 0000 0128 1011 3165
Bankgiro 5050-0305

Kontakta ekonomienheten:

Använd ekonomiavdelningens gemensamma postfack (märkt ”Ekonomi”) eller skicka e-post till respektive handläggare. Det finns också en gemensam e-postadress, ekonomi@kmh.se, som läses även om en viss handläggare är frånvarande p g a semester, sjukdom el dyl.

Ekonomienhetens medarbetare

Uppdaterad 2017-08-24