Edsbergs slott

Studierektor på Edsbergs slott: Prof. Mats Widlund 
mats.widlund@kmh.se

På Edsbergs slott bedrivs sedan 1958 undervisning i violin, viola, violoncell, piano samt kammarmusik på hög internationell nivå. Verksamheten bedrevs ursprungligen av Sveriges Radio, men är sedan 1999 en del av Institutionen för klassisk musik vid KMH.

Utbildningarna vid Edsbergs slott syftar till att ge ett bredare kulturellt perspektiv på musik genom ett nära samarbete mellan teoretiska och instrumentala studier. Inom kammarmusiken koncentreras undervisningen terminsvis kring speciella teman som kan vara knutna till en epok, ett geografiskt område eller enskilda tonsättare. På så sätt kombineras framträdanden med kammarmusik inte bara med teoretiska analyser av de verk som framförs utan också med undervisning om det samhälle i vilket musiken komponerades. Stråkstudenterna bildar tillsammans Edsbergs kammarorkester som gör ett par produktioner om året.

Trots sin ringa storlek är Edsbergs slott en mycket internationell miljö. Besök av internationella gästlärare är ett vanligt inslag.

Som del av studenternas utbildning ges ofta offentliga konserter med orkester, kammarmusikensembler och individuella instrumentalister.

Vid Edsberg bedrivs Kandidatprogram, Masterprogram, Avancerad påbyggnad (diplom) samt möjlighet till ett års studier som utbytesstudent inom Erasmus och Nordplusprogrammet. Samtliga är utbildningsprogram inom Institutionen för klassisk musik med profil Edsberg.

Information: Katja Wester, Intendent Edsbergs slott, 
katja.wester@kmh.se
tel: +46 8 16 18 46

Edsbergs slott
Landsnoravägen 10, 192 51 Sollentuna


Visa större karta
Uppdaterad 2017-06-06