Drottning Silvias forskningsstipendium till Pernilla Hugoson

Foto av Drottning Silvia och Pernilla Hugoson vid stipendieutdelningen 28/1 2015.
Drottning Silvia och Pernilla Hugoson.

Pernilla Hugoson, KMH-alumn i musikterapi 2013, numera doktorand i musikterapi vid Jyväskylä University, Finland, erhöll den 28 januari ett forskningstipendium om 80.000 kr ur Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond.

Hon får stipendiet för projektet ”Singing kangaroo – kan prematurt födda barns språkutveckling förbättras med tidig musikterapeutisk intervention?”

Se även

Kungahusets webbplats

Pernilla Hugosons självständiga arbete vid KMH (i KMH-DiVA):
Infant directed singing: en pilotstudie om vaggsång vid rutinmässig blodprovstagning kan minska smärtrespons hos för tidigt födda barn

Uppdaterad 2016-07-07