Dokumentmallar för studenter

Mall för skriftlig del av självständigt arbete (examensarbete)

Ny version 121220: Mall för uppsatser – Word 2007 och senare (dotx)

Mallen är gjord för att användas i programmet Microsoft Word, version 2007 eller senare för MacOSX eller Windows.
Andra ordbehandlingsprogram och operativsystem får användas. Användaren tar då själv ansvar för kompatibiliteten, så att slutresultatet motsvarar den officiella mallen inklusive iakttagande av KMH:s grafiska profil.

Gör följande steg:
1. Ladda ned.
2. Spara
3. Klicka sedan på dokumentet så öppnas ett nytt, namnlöst dokument baserat på mallens format i Word.

Öppna även "PM: Att använd wordmall (pdf)". Där finns viktig information som du bör ta del av.

Öppna även "Exempel på förstasida (pdf)" och läs igenom kommentarerna noga.

PM:Att använda wordmall (pdf)

Exempel på förstasida (pdf)

Exempel på CD-DVD-etikett (pdf)(produceras av Ljudenheten efter inlämnad inspelning)


Publicering av självständiga arbeten och examenskonsert

Ny 2014-09-25: Blankett för inspelning av självständiga arbeten (pdf)


Uppdaterad 2016-09-16