Disciplinnämnd

Disciplinnämnden beslutar om disciplinära åtgärder mot studenter. Bestämmelser om nämndens sammansättning, ärendenas handläggning m.m. är givna i högskoleförordningen. Disciplinnämndens uppgifter får inte delegeras. 

Ordförande

Rydinger Alin Cecilia Rektor
rektor@kmh.se
08-16 17 00 
Ersättare
Scheja Staffan Prorektor
staffan.scheja@kmh.se
0708-41 41 16 
Sekreterare
Dyberg Magnus Adm. handläggare
magnus.dyberg@kmh.se
08-16 19 79
   
Ledamöter  
Rydinger Alin Cecilia Rektor
rektor@kmh.se
08-16 17 00
Järvstrand Anna-Lena Ersättare för lagfaren ledamot, Fastighetsmäklarnämnden
Gulz Torbjörn Ersättare för lärarföreträdare
torbjorn.gulz@kmh.se
Roll Johanna Lärarföreträdare
johanna.roll@kmh.se 
Dahlberg Maria Lagfaren ledamot, rådman
Studentrepresentanter
Assio Petra petra.assio@student.kmh.se
Ivarsson Alexander alexander.ivarsson@student.kmh.se
Blixt Johan (ersättare) johan.blixt@student.kmh.se
Lindwall Oskar (ersättare) oskar.lindvall@student.kmh.se
Uppdaterad 2017-02-15