Direktion

Direktionen är rådgivande till rektor och skall bistå rektor i ledningen av KMH:s utbildning, forskning och konstnärliga utvecklingsarbete. 

Direktionen behandlar bl.a. frågor som gäller
• viktiga beslutsförslag som skall föreläggas styrelsen 
• viktiga riktlinjer och interna föreskrifter 
• ekonomiska ramar och utbildningsuppdrag för institutionerna. 

Direktionen består av rektor, prorektor(erna), ordförande i utbildnings- och forskningsnämnden, prefekterna, tre företrädare för studenterna samt förvaltningschefen. 

Ordförande
Rydinger Alin Cecilia Rektor
Ledamöter  
Bengtsson Ola Prefekt JZ
ola.bengtsson@kmh.se
08-16 18 50
Holgersson Per-Henrik Prefekt MPS
per-henrik.holgersson@kmh.se
073-461 86 02
Koziomtzis Anna Maria Prefekt KK
anna-maria.koziomtzis@kmh.se
Liljenstolpe Peter Förvaltningschef
peter.liljenstolpe@kmh.se
08-16 17 00
Rosenberg Susanne Prefekt FM
susanne.rosenberg@kmh.se
070-671 01 39
Rydinger Alin Cecilia Rektor
rektor@kmh.se
08-16 17 00
Scheja Staffan Prorektor
staffan.scheja@kmh.se
0708-41 41 16
Sjögren Anders Prefekt KDM
anders.sjogren@kmh.se
08-16 18 95, 072-146 27 75
Westman Bo Prefekt MoM
bo.westman@kmh.se
070-551 70 33
Erik Lanninger Ordförande UFN
erik.lanninger@kmh.se
Studentrepresentanter
Assio Petra petra.assio@student.kmh.se
Blixt Johan johan.blixt@student.kmh.se
Ivarsson Alexander alexander.ivarsson@student.kmh.se
Uppdaterad 2017-01-05