Centrala samverkansgruppen (CSG)

Centrala samverkansgruppen (CSG) svarar för informations- och förhandlingsskyldighet enligt MBL i övergripande frågor, som mål, ekonomi, organisation och utveckling m m. Frågor av individuell karaktär behandlas inte. 

Den centrala samverkansgruppen skall bestå av.
* rektor
* förvaltningschef
* personalchef
* representant för SACO-S
* representant för ST-ATF
* representant för Lärarförbundet
* representant för SEKO
* 2 studentrepresentanter

Det lokala samverkansavtalet för KMH (2003) finns här.

Lokalt samverkansavtal på institutions- och avdelningsnivå (gällande fr.o.m. 2013-01-01) finns här.

Här hittar du protokoll för Centrala Samverkansgruppen


Representanter för arbetsgivaren


Westman Bo, vik. rektor, ordförande
bo.westman@kmh.se
070-551 70 33

Civalero Gabriella, personalchef
gabriella.civalero@kmh.se
08-16 18 40

Liljenstolpe Peter, förvaltningschef
peter.liljenstolpe@kmh.se
08-16 18 17


Representanter för personalorganisationerna


OFR-ST

Tillberg Ingrid
ingrid.tillberg@kmh.se
08-16 14 72

Ananieva Galina (tjänstledig t.o.m. 2018-01-31)
galina.ananieva@kmh.se
08-16 18 67

OFR-Lärarförbundet

Lindberg-Thörnberg Ing-Marie
ing-marie.lindberg-thornberg@kmh.se
08-16 18 90

SACO-S

Wedin Eva
eva.wedin@kmh.se
08-16 18 57

SEKO

Fernandez Faustino
faustino.fernandez@kmh.se
08-16 18 07

Studentrepresentanter

Assio Petra
petra.assio@student.kmh.se

Ivarsson Alexander
alexander.ivarsson@student.kmh.se

Uppdaterad 2017-08-22