Byggnadsdelegation

Byggnadsdelegationen har berett förslag till styrelsebeslut avseende geografisk lokalisering, lokalprogram, investeringsnivå och hyresnivå som rör lokalförsörjningen.

Ordförande
Rydinger Alin Cecilia Rektor
rektor@kmh.se
08-16 17 00
Sekreterare Bergold Cecilia
cecilia.bergold@kmh.se
   
Ledamöter  
Bergold Cecilia Projektledare
cecilia.bergold@kmh.se
Källströmer Curt Styrelseledamot
Lanninger Erik Lärarrepresentant OFR/LF
erik.lanninger@kmh.se
Rydinger Alin Cecilia Rektor
rektor@kmh.se
08-16 17 00
Studentrepresentant
Petersson Erik erik.petersson@student.kmh.se
Uppdaterad 2016-01-13