Bostad och studiemedel

Bostadsbehov?

Kontakta Stiftelsen Stockholms Studentbostäder SSSB på 08-458 10 10 eller gå in på deras hemsida www.sssb.se.

Studiemedelsbehov?

Ring Centrala Studiemedelsnämnden CSN på talsvar 0771-276 000 eller gå in på hemsidan www.csn.se.

Uppdaterad 2017-03-13