Blanketter för anställda

Vissa blanketter går att fylla i direkt på skärm. De måste dock i allmänhet skrivas ut och lämnas in som underskrivet pappersoriginal.

Spara i så fall en kopia lokalt (t.ex. på din hårddisk).

Öppna sedan i Adobe Acrobat/Acrobat Reader (för pdf-filer), i Microsoft Word (.doc, .docx) respektive Microsoft Excel (.xls, .xlsx); fyll i din kopia, spara och skriv ut.


Anställning, uppdrag

Anställningsavtal (2016-01-20)
Wordblankett
Pdf-blankett

Beslut och löneunderlag för tillfällig/intermittent anställning (2017-04-28)
Wordblankett
Pdf-blankett

Bisysslor (bilaga till FC 2015:11) (2015-05-20)

Blankett uppdragsavtal (2015-05-20)

Anmälan om ny medarbetare till IT (wordformulär, 2017-08-14)


Registrera ditt lönekonto hos Danske Bank (2017-03-17)

Du som har BankID: 
Registrera lönekonto via webbfomulär (pdf, instruktion)

Du som saknar BankID: 
Blankett för manuell registrering (pdf)
Lämnas till lönekontoret rum 1A505.


Ledighet, sjukdom

Ledighetsansökan (2017-06-09)
Försäkran vid sjukdomsfall (2015-03-23)


Tidrapportering

Tidrapporter flextid

Tidrapport och löneunderlag för timavlönad lärare (2017-04-28)
Wordblankett
Pdf-blankett

Timrapport anställd TA-personal (2015-04-29)
Övertid/mertid SC-TA-pers (2015-04-29)


Arvoden

Arvodesräkning utländsk (2013-03-26)
Se även Registera ditt lönekonto ovan


Kostnadsersättning

Kostnadsersättning (2015-04-29)
Kostnadsersättning (sjukvård) (2015-04-29)


Attesträtt

Beslut och förteckning över attestberättigade (Wordformulär, 2015-04-29)

Förteckning över slutattestberättigade (Wordformulär, 2015-04-29)


Reseräkning

Reseräkning - Sverige (2015-04-29)
Reseräkning - Utland
Bilaga till reseräkning (2016-04-29)


Repro

Beställningsblankett för repro (Wordformulär)


Blanketter för internationellt personal-/lärarutbyte
finns under
Internationellt > Personalmobilitet
Internationellt > Lärarmobilitet

Uppdaterad 2017-08-14