Biblioteket

KMH:s bibliotek är ett högskolebibliotek enligt bestämmelserna i HF 2 kap. 16 §. Biblioteket leds under förvaltningschefen av en bibliotekschef. 

Biblioteket ansvarar för och tillhandahåller den litteratur och inspelat material som behövs av studenter och personal i arbete och utbildning.

 

Chef Karin Nordgren  
Låne-/informationsdisk   bibliotek@kmh.se
08-16 19 65
     
Nordgren Karin Chefsbibliotekarie karin.nordgren@kmh.se
08-16 18 10
Malm Ann Förstebibliotekarie ann.malm@kmh.se
08-16 18 80
Schöld Judit Bibliotekarie judit.schold@kmh.se
08-16 19 64
Uppdaterad 2014-10-02