Arty Business

KMH Arty Business lansering

"Arty Business" är ett koncept för Kungl. Musikhögskolans (KMH) samverkan med andra aktörer med fokus på entreprenörskap inom de kreativa näringarna.

De allra flesta konstnärer och musiker är verksamma som egna företagare i en eller annan form. Sammantaget producerar de förstås väsentliga kulturella värden. Som del av de kreativa näringarna spelar de också en viktig och växande roll för samhällsekonomin och därmed för Sverige som exportnation. Detta vill KMH stärka i olika former.

”Arty Business” är samlingsnamnet och lanserades i form av en temadag i januari 2013, då bland andra Robert Wells (pianist, kapellmästare och entreprenör), Niclas Adler (professor i entreprenörskap) och Göran Lundqvist (tidigare VD för Absolut Vodka) medverkade.

KMH Arty Business lansering 30/1 2013– Oftast prioriteras antingen konstnärlig kvalitet eller affärsmässig kvalitet på bekostnad av den andra aspekten, säger Peder Hofmann, projektledare och chef för KMH:s utbildnings- och forskningsavdelning. Det kan leda till färre tillvaratagna möjligheter att utveckla musik och andra konstarter av hög kvalitet till uthålliga och expanderande affärsmöjligheter.

– ArtyBusiness ska ses som ett steg för att motverka detta, säger professor Niclas Adler. 

– Dessutom kan konstnärlig integritet bättre säkerställas om det kombineras av en lika god affärsmässighet. I affärsprocesserna bör konstutövaren sitta i förarsätet och inte som passagerare. 

– KMH samverkar med en rad aktörer inom andra sektorer i samhället i både forsknings- och affärsfrågor, betonar Cecilia Rydinger Alin, tillförordnad rektor för KMH. 

– Konceptet ”Arty Business” innebär en ytterligare manifestation av denna samverkan. Det ger en möjlighet att förstärka den på ett sätt som tydligt kommer våra studenter – framtidens musikutövare – till del.

KMH Arty Business lansering 30/1 2013Särskilda gäster och talare vid introduktionen 2013 var:

Robert Wells – artist och pianist
Niclas Adler
– professor i entreprenörskap, KMH
Göran Lundqvist
– f.d. VD på Absolut Vodka
Catalina Langborn
och Christina Larsson Malmberg – Operabyrån
Kaari Kiitsak och Kelli Turmann
– Musik- och teaterhögskolan, Tallinn
Kulturinkubatorn Transit

Information om kommande aktiviteter inom Arty Business publiceras fortlöpande på denna sida.

För mera information: Skicka ett e-postmeddelande till artybusiness@kmh.se

Kontakt:

Peder Hofmann
Utbildnings- och forskningsavdelningen, KMH
peder.hofmann@kmh.se

Uppdaterad 2015-06-10