Arbetsmiljö/studiemiljö

Arbetsmiljökommittén övervakar och driver på arbetsmiljöarbetet. Där är även studenterna och Studenthälsan representerade. 

Skyddsombuden företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor. Huvudskyddsombudet samordnar deras verksamhet. Särskilda studentskyddsombud utses av studentkåren: kms@kmh.se

Läs mer under sidorna för anställda > arbetsmiljö. Där hittar du också KMH:s arbetsmiljöpolicy.

Särskilda aspekter av studiemiljön regleras i nedanstående dokument, som återfinns under Regler och rutiner.

Sexuella trakasserier (pdf)

Jämlikhetsplan 2015-2017 (pdf)

Uppdaterad 2016-09-16