Arbetsmiljökommitté

Arbetsmiljökommittén (AMK) har till uppgift att delta i planering av arbetsmiljöarbetet samt att följa arbetets gång. AMK ska följa utveckling i frågor som rör skyddet mot ohälsa och olycksfall samt verka för tillfredsställande arbetsmiljöförhållanden.

AMK ska, enligt Arbetsmiljölagen 6 kap. 9 §, behandla frågor som rör:

  • företagshälsovård,
  • handlingsplaner (Arbetsmiljölagen, 3 kap. 2a §)
  • planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation,
  • upplysning och utbildning rörande arbetsmiljön,
  • arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten vid KMH.

AMK behandlar även frågor som rör studenthälsovård.

Ordförande  
Westman Bo Vik. rektor
rektor@kmh.se
08-16 17 00 
Vice ordförande  
Wedin Eva Huvudskyddsombud
eva.wedin@kmh.se 
Sekreterare  
Åhman Karin Personalhandläggare
karin.ahman@kmh.se
08-16 18 92
   
Ledamöter  
Olsson Birgitta OFR-ST
birgitta.olsson@kmh.se
Fernandez Fernandez Faustino SEKO
faustino.fernandez@kmh.se
08-16 18 07
Vakant OFR-LF
Wedin Eva Vice ordförande,
Huvudskyddsombud
(psykosocial arbetsmiljö)
SACO-S
eva.wedin@kmh.se
Åhman Karin Personalhandläggare
karin.ahman@kmh.se
08-16 18 92
Studentrepresentanter  
Martinsson Anna anna.martinsson@student.kmh.se
Nyman Stjärnskog Sara-Felicia sara-felicia.nyman-stjarnskog@student.kmh.se
Uppdaterad 2017-09-05