Anmälan och antagning

Välkommen till KMH:s utbildningsprogram!

Antagning till utbildningsprogram sker normalt en gång om året.

Ansökningsperioden för studiestart hösten 2017 är

1 december till 16 januari för konstnärliga utbildningsprogram

15 mars till 18 april för ämneslärarprogram, master- och magisterprogram i musikterapi

Se vidare Tidtabell för antagning till HT 2017.

Anmälning till utbildningsprogram sker via antagning.se.

För antagning till utbildningsprogram krävs både allmän och särskild behörighet. Läs mera här om behörigheter, antagningsprov och kompletterande handlingar.

För utbytesstudenter gäller särskilda villkor:
Se Information för utländska studenter.


KMH erbjuder också fristående kurser med varierande kursperioder, antagningsvillkor och ansökningsdatum.

Övningsundervisning ges av studenter vid KMH och finns för olika åldrar och stadier

Uppdaterad 2017-05-22