Andreas Zhibajs examensstycke uttaget till Rostrum

Porträttfoto av Andreas Zhibaj, Foto: Anna Zhibaj.
Foto: Anna Zhibaj.

Tonsättaren och tidigare KMH-studenten Andreas Zhibaj har fått sin examenskomposition på masterprogrammet vid KMH, violakonserten Ithaka, uttagen till årets International Rostrum of Composers, som äger rum i Palermo i Italien.

Zhibajs violakonsert Ithaka uruppfördes 5 april i år av Radiosymfonikerna med Eriikka Nylund som solist i Berwaldhallen. Dirigent var Ben Gernon. Inspelningen av detta verk är uttaget till Rostrum, Eurpeiska Radiounionens tävling. 19 maj sänds det i Sveriges Radio P2.

I detta stycke behandlar Zhibaj teman ur samtiden: människoflykt och behovet av spiritualitet. Homeros Odysseus mytiska resonanser förstärker violakonsertens symbolik och ger ett historiskt perspektiv. Ithaka blir en symbol för återvändande till vad livet bör handla om. Tonsättaren avser att konsten kan vara vägledande och genom ”Humanistisk musik” försöker han nå människan för att visa henne ut ur fångenskapet som hon själv har försatt sig i.

International Rostrum of Composers (IRC) är ett forum inom UNESCOs ramverk som organiseras varje år av International Music Council och erbjuder representanter från nationella radiokanaler möjlighet att utbyta och publicera nya verk. Verken ska ha komponerats under dem senaste fem åren.

Över trettio nationella radiokanaler skickar delegater som presenterar lika många verk varje år. Efter lysning och diskussion väljer delegaterna ett verk (årets "utvalda verk") och rekommenderar några andra. De lyfter också fram ett eller två verk av kompositörer under trettio år. Dessa utvalda och rekommenderade verk kommer att sändas eller spelas i konserter sponsrade av deltagande radionätverk eller andra som följer Rostrums överläggningar. Individuella tonsättare kan inte söka till IRC pga tävlingens speciella natur, verken väljs efter rekommendation. Den utvalda komponisten i allmänna kategorin får en beställning av Radio France / IMC för en komposition som utförs av musiker från Orchester Philharmonique de Radio France. Den spelas in och sänds av Radio France i ett speciellt program som heter Alla Breve.

Sedan 2015 är IRC en del av ett stort projekt som heter Rostrum+, ett samarbetsprojekt vars syfte är att ompröva hur dagens musik förbinder sig med publiken via radionätverket, genom att utforska nya strategier för att utveckla publiken, främja ny musik, förbättra kompetensen hos radioproffs och inspirera samarbetet mellan musiker, högre musikutbildningsinstitutioner och sändningsföretag över hela Europa och utöver.

Flera svenska tonsättare har vunnit eller fått placeringar i IRC:

Anders Hillborgs Dreaming River (2002), Pär Lindgrens Oaijé (1996), Daniel Börtzs Parodos (1989) och Ingvar Lindholms Ritournelle (1957) har fått första pris.

Karin Rehnqvists Davids Nimm fick tredje plats i placeringen 1985.

Sven-Erik Bäcks The Twilight Crane vann kategorin under 30 (1960).

Ligeti, Lutoslawski, Haas, Penderecki, Carter, Takemitsu, Donantoni, Britten, Nono, Crumb, Sciarrino, Kurtág m.fl. hör till övriga vinnare.

Se även:
www.imc-cim.org/.../international-rostrum-of-composers.html

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Rostrum_of_Composers

Uppdaterad 2017-05-10