Alexander Zethson fick Rosenborg-Gehrmansstipendiet

Alexander Zethson. Foto: Peyra Cvelbar.
Foto: Peyra Cvelbar.

Pianisten och KMH-studenten Alexander Zethson mottog ett av Sveriges största musikstipendier, Rosenborg-Gehrmans studiestipendium, om 150.000 kr, i samband med sin examenskonsert tisdag 28 mars. 

Joakim Milder, ordförande i Kungl. Musikaliska akademiens pianojury skrev i samband med kungörandet vid Kungl. Musikaliska Akademiens högtidsdag i november:

”Alexander Zethson är en personlig konstnär med outtröttligt musikaliskt flöde och energi. Han har en berättande och starkt gestaltande förmåga, en oerhört säker dramaturgisk begåvning och en vilja att ta stora konstnärliga risker och lyckas varje gång.”

Alexander Zethson har genomgått kandidatprogrammet med inriktning jazz vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm och går för närvarande andra året av masterprogrammet med Lisa Ullén som primär instrumentlärare.

Alexander har deltagit i en omfattande konsert- och turnéverksamhet samt medverkat i ett femtontal skivproduktioner. Bland ensembler kan nämnas:

  • Niklas Barnö’s frijazz–grupp Je Suis!
  • Ett flertal turnéer i Europa med Martin Küchen’s grupp Angles 9
Alexander medverkar även som arrangör och pianist i ett samarbete med Trondheim Jazz Orchestra som påbörjades 2011. Zethson, Sofia Jernberg och Lene Grenager har arrangerat musik från Hallingdal och Røros som framförs av TJO tillsammans med Zethson, Jernberg och violinisten/hardangerfela–spelaren Olav Luksengård Mjelva.

Inge och Einar Rosenborgs Stiftelse för svensk musik grundades 1950 och har som ändamål att genom Gehrmans Musikförlag verka för utgivning och framförande av värdefull svensk musik, samt att genom bidrag och stipendier stödja svenskt musikliv.
Uppdaterad 2017-03-30