Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 hp

Bli musiklärare på Sveriges enda fristående musikhögskola!

Anmäl dig senast 18/4 2017 för studiestart HT 2017!

Länk till anmälan finns för varje profil av programmet (se nederst på sidan).

KMH:s ämneslärarprogram i musik med inriktning mot gymnasieskolans estetiska program erbjuder dig en mycket bred och användbar utbildning.

Detta program ger dig behörighet att undervisa i gymnasieskolan, men ger dig även mycket goda utsikter att arbeta i såväl grundskolans samtliga stadier som i musik- och kulturskola. 

Utbildningen ger dig en gymnasielärarexamen som i framtiden ligger som stabil grund när du ansöker om lärarlegitimation. Många musik- och kulturskolor ser helst att lärarkåren har både lärarexamen och lärarlegitimation.

I ämneslärarprogrammet kommer du att få träffa både utövande professionella musiker, konstnärliga professorer och disputerade lärare som alla månar om att du ska stå väl rustad som musiklärare alldeles oavsett var du tänker dig att arbeta!

I lärarutbildningen vid Kungl. Musikhögskolan undervisas i huvudområdena Musikpedagogik och Musik. Dessa huvudområden definieras inom lärarutbildningen som Ämne 1: Musik med didaktisk inriktning och Ämne 2: Musik, fördjupning för gymnasieskolans estetiska program. 

I den nya lärarutbildningen återfinns undervisning i olika undervisningsmetoder, bl.a. genom t.ex. rytmikmetodik, integrerat i ämne 1 som bygger på den utbildningsvetenskapliga kärnan ”Musik med didaktisk inriktning”, utan att några kurser namnges explicit utifrån metodiker. I ämne 2 kan man välja mellan fyra varianter av fördjupningsområden som bygger på konstnärlig grund och representerar konstnärliga genrer inom huvudområdet musik.

Programmet ges av KMH i samarbete med Stockholms universitet (SU) om du väljer att läsa ett andra ämne som inte är musik. Om du väljer fördjupningsstudier vid KMH i musik, läser du hela din utbildning vid KMH. Läs mer om fördjupningsalternativen nedan.

Arbetar du som lärare men saknar lärarexamen? 
Se Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).

Till följd av de ändrade reglerna för undervisningsbehörighet kommer KMH inte att erbjuda Ämneslärarprogrammet med inriktning mot grundskolans år 7 - 9. Lärarprogrammen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan ger behörighet att undervisa även i lägre åldrar.

Uppdaterad 2017-02-15